Tag: چاپ بنر

چاپ بنر ارزان در کرج

شهر کرج به عنوان مرکز استان البرز ، در روزگاری نچندان دور بخشی از استان تهران بوده و به عنوان زیرمجموعه ای تحت لوای پایتخت کشور و حومه آن ، از بسیاری از هموطنانی که از نقاط دور و نزدیک به مجاورت کلانشهر مذکور مهاجرت می کردند ، پذیرایی می کرده است . شدت این مهاجرت در سال های بعد

Read more